HPU Therapie

Heb je regelmatig last van dof haar, een bleke huid, menstruatieklachten of zelfs problemen met de zwangerschap? Het stofwisselingsprobleem HPU kan hier wel eens de oorzaak van zijn.

HPU is een erfelijk stofwisselingsprobleem dat meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt. Bij deze aandoening treft men hemopyrrollactamcomplex in de urine aan.

Het gevolg is dat er essentiële tekorten aan bepaalde voedingsstoffen ontstaan. Daardoor kunnen diverse lichaamsprocessen ontregeld worden. Dit kan weer tot diverse en soms vage gezondheidsklachten leiden. Omdat de verschijnselen van HPU heel divers en erg groot zijn, wordt door velen niet direct aan HPU en/of voedingstekorten gedacht.

HPU kan geactiveerd worden door zowel lichamelijke als psychische stressfactoren, de anti-conceptiepil, medicijngebruik,bepaalde ziekten, alcohol- en drugsgebruik. In de praktijk schrijf ik je een supplement voor dat het tekort aan bepaalde voedingsstoffen weer aan zal vullen. Daarnaast geef ik je een passend voedingsadvies.

HPU Therapie is toepasbaar bij

Chronische vermoeidheid, depressiviteit, spierzwakte, menstruatiestoornissen,zwangerschapsklachten, verminderde vruchtbaarheid hypoglykemie, maagklachten, spastische darm, obstipatie, diarree, huiduitslag, bloedarmoede, verlaagde bloeddruk, schildklierklachten, hypermobiliteit en gewrichtsproblemen (bekkeninstabiliteit), terugkerende infecties, overgewicht, krampaanvallen, hart- en vaatziekten, slaapstoornissen, hoofdpijn en migraine, allergieën en voedselintolerantie.